Marzec 2009. Projekt wykonawczy "Nowego przebiegu drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym przez Wisłę w Toruniu" zakończony. Poniżej wizualizacja przedsięwzięcia:


Wizualizacja filmowaZakończyła się budowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Barcikowo-Spręcowo wraz z obwodnicą Spręcowa.Budowa obwodnicy Kowala w ciągu drogi krajowej nr 1 została zakończona.