Oferta

KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe oferuje kompleksowe prace projektowe i towarzyszące w zakresie branż:
shutterstock_547272154
shutterstock_1157982508

Branża drogowa

Zespoły drogowe wykonują wszystkie stadia dokumentacji w zakresie budowy:

 • autostrad
 • dróg ekspresowych
 • dróg krajowych
 • ulic miejskich
 • parkingów, parkingów wielopoziomowych
 • lotniskowych dróg startowych i obsługujących porty lotnicze.

Ponadto wykonujemy:

 • studia korytarzowe
 • studia techniczno – ekonomiczno środowiskowe
 • projekty organizacji ruchu
 • audyty BRD
 • prognozy ruchu
 • projekty sygnalizacji świetlnej
 • miejsca obsługi podróżnych (MOP)
 • obwody utrzymania dróg (OUD)
 • dokumentacje przetargowe
 • kosztorysy inwestorskie
 • weryfikacje dokumentacji projektowych
shutterstock_656390377

Branża mostowa

Zespoły mostowe wykonują wszystkie stadia dokumentacji w zakresie budowy:

 • mostów, wiaduktów, estakad
 • tuneli
 • kładek dla pieszych
 • murów oporowych i konstrukcji inżynierskich

Ponadto wykonujemy:

 • inwentaryzację obiektów mostowych
 • ekspertyzy mostów, wiaduktów, estakad
 • studia wykonywalności
 • dokumentacje przetargowe
 • kosztorysy inwestorskie
 • weryfikacje dokumentacji projektowej
shutterstock_1449090038

Branża infrastruktury technicznej

Zespoły branżowe branży j.w. wykonują wszystkie stadia dokumentacji w zakresie budowy i przebudowy:

 • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • odwodnienia terenu
 • zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych
 • przepompowni wód deszczowych
 • sieci wodociągowych
 • sieci gazowych i ciepłowniczych
 • sieci elektroenergetycznych
 • oświetlenia drogowego
 • sygnalizacji świetlnej
 • sieci teletechnicznych
 • oświetlenia iluminacyjnego

Ponadto wykonujemy:

 • operaty wodno prawne
 • kosztorysy inwestorskie
 • dokumentacje przetargowe
 • weryfikacje dokumentacji projektowej
shutterstock_649581685

Branża ochrony środowiska

Zespoły ochrony środowiska przygotowują opracowania związane z realizacją inwestycji drogowych w zakresie:

 • inwentaryzacji zieleni
 • gospodarki istniejącym drzewostanem
 • projektów zieleni
 • wykonania Raportów o Oddziaływaniu na Środowisko
 • map akustycznych
 • projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych dla ekoduktów, ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych

Ponadto wykonujemy:

 • opinie i ekspertyzy dendrologiczne
 • szacowanie wartości szaty roślinnej
 • przygotowanie wniosków o pozwolenie na wycinkę
 • określenie stanu zdrowego drzewa

ul. Beethovena 115

80-171 Gdańsk

Telefon:

(+48) 58 322 35 60

E-mail:

sekretariat@kontrakt-bpk.pl